Športovo – Strelecký Klub

SNP Zvolen ,

0071 ZV

  • Výhradne sa zaoberáme športovou činnosťou, ktorej hlavnou náplňou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky

  • organizujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom podpory a propagácie športových streleckých disciplín

Sme občianske združenie „Športovo – Strelecký Klubu SNP Zvolen 0071 ZV so sídlom vo Zvolene , ktoré bolo oficiálne založené v roku 2004 zapísaním do registra občianskych združení Ministerstvom vnútra SR.