NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KONTAKT

 

Miroslav Čeman

správca strelnice

Predseda Združenia

teLEFón-0905 209 600

TAJOMNÍK:

Peter Zeman

POKLADNÍK:

Kamila Bienska

BRIGÁDNICKY REFERENT:

Peter Kvietok

ČÍSLO ÚČTU :

SK28 0200 0000 0026 7484 8357

Variabilný symbol je číslo členskeho preukazu, do poznámky platby taktiež prosíme uviesť: meno a priezvisko

IČO: 45027536

SPRÁVNA RADA:

Miroslav Čeman, Peter Zeman, Jozef Gregáň