Propozicie – Gulovy viacboj
PROPOZÍCIE Vpi sl 3×20, 19.10.2024
PROPOZÍCIE PSSL VPi Sl 3×20 2024
Propozície PCC 500-ka
Propozície Majstrovstva SR VPi 3×20
Propozície 10+10+10
Organizačná smernica PSSL a MSR
propozície Špi 30+30, Vpi, VR 15+15
propozície Minisniper
propozície Veľkorážna 30-ka – služobná 3×10
propozície Guľový štvorboj
propozície Cena oslobodenia mesta Zvolena
Poučenie
Výška členskeho poplatku
Prevádzkový poriadok
Stanovy 2018