service-04

Dňa 14. 04. 2024 v čase od 13.00 hod. sa na strelnici uskutoční brigáda.

Nutná účasť čo najviac členov.

Ďakujem

správca strelnice